ZAM

Ja hapat që duhet të keni parasysh kur shfaqet problem pas një blerje online.Rast suksesi i Zgjidhjes Alternative të Mosmarrëveshjes nga AMK.