ZAM

Për çdo produkt që blini është me rëndësi të ruani faturën/letrën e garancisë. Ndiq se si Enea zgjidhi përmes ndërmjetësimit nga AMK problematikën e tij.