ZAM

Të kënaqur që i kemi dhënë zgjidhje qytetares nga Kosova .Ndiq se si mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me subjektet tregtare fizike që ndodhen në Bashkia Tiranë trajtohen pa rëndësi nga qyteti apo shteti nga blihet.