Vijon fushata ndërgjegjësuese e AMK

Rregullat e “Udhëto me Përgjegjësi” edhe tek pasagjerët që përdorin linjën “Tirana e Re” . Vijon fushata ndërgjegjësuese e AMK përmes posterave dhe videove informuese në çdo linjë të transportit publik në qytet .