Veterineri Lëvizës

Përkujdesje direkt në terren për katërputroshët . Ekipi ynë i veterinerëve vijon me mjekimet ambulatore kudo ku sinjalizohet për raste si ky në foto .