Veterineri Lëvizës i AMK

Mjekim i plagëve të vogla direkt në terren për qenushët e komunitetit të Shkozës .Mjekët tanë veterinerë kurdo të gatshëm për të dhënë ndihmën e shpejtë.