Veterineri Lëvizës

Lida, një prej vullnetareve në komunitetin e kafshëdashësve mbështet shërbimin veterinar të qytetit duke kërkuar ndihmë për katërputroshët që kujdeset . Shkruaj tek konsumatori@tirana.al për të marrë shërbimin e veterinerit lëvizës.