“Udhëto me Përgjegjësi” gjatë Javës Europiane të Lëvizshmërisë

Autobusi jonë “Udhëto me Përgjegjësi” përmbylli me sukses misionin edukues dhe argëtues gjatë Javës Europiane të Lëvizshmërisë Bashkia Tiranë.