Kujdesi Shëndetësor i Konsumatorit

Kujdesi Shëndetësor i Konsumatorit,ka si objektiv të punës;

  1. marrjen e masave sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese të konsumatorëve të kryqytetit,në të gjitha institucionet paraarsimore dhe arsimore në varësi të Bashkisë së Tiranës;
  2. ka si përgjegjësi zbatimin e parimeve të kujdesit shëndetësor,në drejtim të promovimit dhe parandalimit shëndetësor,duke u dhënë mundësi qytetarëve përmirësimin e shëndetit;
  3. ka detyrë informimin në mënyrë të rregullt të institucioneve paraarsimore dhe arsimore në varësi të Bashkisë Tiranë;