Të drejtat si konsumator

Një histori suksesi dhe dëshmi se si AMK zgjidh problematikat e blerjeve online .Njih të drejtat e tua si konsumator dhe mos hezito të kontaktosh .