Të drejtat dhe detyrimet e konsumatorit

Në këtë periudhë me ulje çmimesh nëpër qendra tregtare është mirë të dimë të drejtat dhe detyrimet tona si konsumatorë. Koleget informojnë dhe ftojnë çdo konsumator të kontaktojë AMK.