Takimet informuese mbi kontenierët nëntokësor

Kolegët e Eco Tirana bashkë me specialistët e AMK vijojnë takimet informuese mbi përdorimin e saktë të kontenierëve modernë nëntokësor .