Syri Vëzhgues tek Misto Mame dhe Fan Noli

Syri Vëzhgues programi ynë edukues mbi lundrimin e sigurt online vijon me grupmosha të ndryshme . Ishte radha e shkollës Misto Mame dhe Fan Noli për kuicet informuese .