Shikimi i qartë udhëheq të ardhmen

Kujdesi për shikimin e fëmijëve është shumë i rëndësishëm AMK iu vjen në ndihmë prindërve me disa shenja dalluese dhe këshilla mbi këtë problematikë. Mos harroni vizitat e para tek mjeku okulist duhet të bëhen në moshën 2 vjeç dhe më pas kur fëmija është gati të nisë shkollën.