Rregullat e riciklimit

Fëmijët janë fantastikë kur flitet për kujtesë.Rregullat e riciklimit i kanë memorizuar duke na surprizuar.AMK pjesë e projektit “Kujdesemi për Mjedisin” përmes takimeve me fëmijët dhe ciklit të videove informuese.