Riciklimi si magji

Cilat mbetje mund të riciklohet dhe cilat jo?Mësojmë dhe ndërgjegjësojmë fëmijët mbi rëndësinë e të qenit miqësor me natyrën.AMK pjesë e projektit të përbashkët “Kujdesemi për Mjedisin”