Respekto qytetin tënd

Ndaje në burim. Nga sot jemi pjesë e panairit @klikekspogroup ku informojmë dhe ndërgjegjësojmë jo vetëm qytetarët por edhe përfaqësuesit e bizneseve mbi rëndësinë e menaxhimit të duhur të mbetjeve. Ju presim tek stenda AMK.