Qenushët e zonës së Oxhakut nën kujdesin e “Veterinerit Lëvizës”

Qenushët e zonës së Oxhakut nën kujdesin e “Veterinerit Lëvizës” . Duke vaksinuar direkt në terren mjekët tanë sjellin më shumë garanci për shëndetin publik të komunitetit ku jetojnë katërputroshët.