Pyetësor

Mëso të kërkosh të drejtat e tua. Duke plotësuar për pak sekonda pyetësorin tonë ℹ informoheni jo vetëm mbi të drejtat si konsumator, por edhe rrugët e ankimimit #PyetësoriAMK

http://mbrojtjakonsumatorit.al/pyetesor/