Projekti “Luaj me Taxi”, Shtator-Tetor 2023

Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit ka përfunduar me sukses projektin e saj “Luaj Taksi”, një nismë unike që synon ndërgjegjësimin e fëmijëve për opsionet e transportit të qëndrueshëm, veçanërisht duke u fokusuar në shërbimet alternative të transportit publik dhe përfitimet e tyre mjedisore. Projekti angazhoi fëmijët në aktivitete ndërvepruese, duke i lejuar ata të luajnë rolet e pasagjerëve, shoferëve dhe inspektorëve brenda një organizimi taksi ekologjike. Nëpërmjet kësaj përvoje gjithëpërfshirëse, fëmijët jo vetëm mësuan për rregullat bazë të udhëtimit të përgjegjshëm, por gjithashtu fituan njohuri mbi avantazhet mjedisore të përdorimit të taksive ekologjike. Në qendër të projektit ishte theksi mbi automjetet elektrike, në përputhje me angazhimin e agjencisë për të promovuar një të ardhme të gjelbër. Fëmijët patën mundësinë të vizitojnë një taksi elektrike dhe një stacion të improvizuar, ku jo vetëm u njohën me automjetet elektrike, por edhe kapën elementë thelbësorë të sigurisë. Duke përfshirë fëmijët në këtë përvojë praktike, Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit futi në mënyrë efektive vlerat e udhëtimit të përgjegjshëm dhe të informuar, duke i hapur rrugën një brezi më të ndërgjegjshëm të konsumatorëve në të ardhmen. Audienca e arritur: 300 fëmijë grupmosha 5-10 vjeç.

Kohëzgjatja e projektit: Shtator – Tetor 2023

Përfshirja e projektit: “Luaj me Taksi” u bë pjesë e :

  • Javës Europiane të Lëvizshmërisë, 16-22 Shtator.
  • Automotive Fair Albania, 26-29 Tetor 2023