Projekti “Kujdesemi për Mjedisin”

Informojmë dhe ndërgjegjësojmë fëmijët se si me hapa të thjeshtë mund të japin shembullin e tyre në mbrojtje të planetit.AMK pjesë e projektit “Kujdesemi për Mjedisin” përmes takimeve në shkolla.