Për Tiranën e pastër!


Pasi konstatohet tejmbushja e kontenierëve, reagimi nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit është i menjëhershëm. Për Tiranën e pastër!