Një tjetë rast i zgjidhur me ZAM

Një tjetë rast i zgjidhur me sukses në mbrojtje të konsumatorit. Hidhi një sy hapave të ndërmarrë që sollën zgjidhjen e mosmarrëveshjes me një operator telefonik.