Një ditë plot dashuri

Një ditë plot dashuri përkujdesje tek Strehëza Veterinare nga fëmijët e @afterschoolsilver. Mësojmë si të kujdesemi për qenushët, mos t’i braktisim ata dhe t’ua mbushim mendjen mamit ose babit që tek strehëza ka plot që presin të adoptohen. E thjeshtë fare, streheza.tirana.al