Nisma edukuese “Piktura e Konsumatorit”

Nxënësit e shkollave 9-vjeçare “Vasil Shanto” dhe “Kongresi Manastirit”, vizatuan në mënyrën e tyre, eksperiencat personale ose të familjes si konsumator. Në qendër të edukimit përmes pikturës ishte marrja e disa shërbimeve bazike si, njohja me etiketën, leximi i duhur i datës së skadencës së produktit apo marrja e kusurit, si detyrim i tregtarit.