Nisma edukuese “Piktura e Konsumatorit”

Sot me fëmijët e shkollës “Skënder Çaçi” folëm mbi blerjet online. Njëra nga nxënëset, na tregoi eksperiencën e saj jo fort të mirë me blerjen e mallrave përmes internetit. Ndamë me ta informacione bazike se si & ku mund të ankohen.