Nisëm sot programin edukues mbi “Syri Vëzhgues”

Nisëm sot programin edukues mbi lundrimin e sigurt në internet .Me fëmijët e shkollës “Pjetër Budi” zhvilluam kuice informuese dhe argëtuese të cilat janë pjesë e aplikacionit tonë “Syri Vëzhgues” dhe i përkasin grupmoshës 8 -10 vjeç .