Ndërgjegjësimi dhe informimi i brezave të rinj!

Me nxënësit e Shkollës Teknike Ekonomike, ndamë orë leksioni mbi mbrojtjen e konsumatorit. Ndërgjegjësimi dhe informimi i brezave të rinj është rruga e duhur për një shoqëri të shëndetshme dhe të sigurtë.