Mos bini pre me blerje online të gabuara

Si të informoheni?! Ndiqni 5 këshillat tona bazë kur bëni pazar. Për çdo abuzim të vërtetuar shkruaj tek konsumatori@tirana.al