Me nxënësit e Liceu Artistik Jordan Misja

Fëmijët na japin shembuj konkret nga lojrat e rrezikshme virtuale me të cilat janë hasur . Kjo është arsyeja pse krijuam programin edukues “Syri Vëzhgues” me informacion dhe argëtim mbi sigurinë online.Sot me nxënësit e Liceu Artistik Jordan Misja.