Mbroni mjedisin tonë të përbashkët!

Të gjithë duhet të japim kontribut për të mbrojtur mjedisin tonë të përbashkët! Agjencia e Mbrojtjes së Komsumatorit, zhvilloi aktivitet ndërgjegjësues dhe argëtues për të ndarë ide të vlefshme dhe për të kryer veprimtari praktike mbi riciklimin, ripërdorimin dhe reduktimin.