Mbajtja pastër e mjedisit, prioriteti ynë

Punë të vogla në dukje, por që kanë rëndësi për imazhin e fasadave publike të qytetit. Kolegët e terrenit kujdesen që të heqin çdo letër apo poster të tillë, që më shumë ndot se reklamon #amk