Mbajtja pastër e mjedisit, prioriteti ynë

Aksion i kolegëve në terren për heqjen afishimeve të paligjshme. Çdo ditë largojmë me dhjetra reklamime të tilla, të cilat shëmtojnë & dëmtojnë fasadat publike ✔#AMK