Mbaje Tiranën të pastër!

Përkushtimi për të mbajtur pastër qytetin është shumë i lartë por ndonjëherë veprime të qytetarëve cënojnë mjedisin dhe hapësirën e përbashkët të gjelbër dhe publike. Shumë raste të tilla si këto, janë veprime që konsiderohen kundërvajtje administrative, ndaj bëni kujdes. Mbaje Tiranën të pastër!