Masa ndaj ndotjes së hapësirës publike

Pastër brenda & ndotje jashtë pragut të shtëpisë apo biznesit, sikur nuk shkon.Kolegët çdo ditë në terren, për të mos lejuar pamje të tilla.Masat administrative janë gjithmonë të pranishme në të tilla raste #AMK