Masa ndaj ndotjes së hapësirës publike

Çdo dëmtim i pronës publike ndëshkohet. Ky është dhe rasti i denoncuar pranë agjencisë ku pas verifikimeve ,kolegët vendosën masë administrative për dëmin e shkaktuar nga subjekti privat .