Masa ndaj dëmeve të Infrastrukturës Publike

Jemi çdo kohë në terren & bashkë me kolegët nga Punëtorët e Qytetit – Bashkia Tiranë evidentojmë dhe largojmë reklamat apo tabelat e vendosura, pa zbatuar asnjë rregull✔Si mund të bllokohen në të tillë formështyllat e sinjalistës rrugore?!Gjoba është e padiskutueshme.