“Kujdesi Pediatrik për Sytë” në Kopshtin 24

Kush tha që vizita okulistike nuk është argëtuese . Nga kopshti24 vijuam me këshillat dhe vizitat falas pjesë e fushatës “Kujdesi Pediatrik për Sytë”.