Kontroll mbi etiketimin

Kolegët nga Zyra e Zgjidhjes Alternative, po monitorojnë këto ditë etiketat që reklamojnë ulje çmimi.A përputhet oferta me mallin?Për çdo ankesë të këtij lloji na shkruani konsumatori@tirana.al