Kontroll mbi etiketat

Kolegët nga Zyra e Zgjidhjes Alternative, po monitorojnë këto ditë etiketat që reklamojnë ulje çmimi .A përputhet oferta me mallin?