Kontroll mbi taksitë

Jo vetëm kontroll të mjeteve të transportit publik, por edhe të taksive të liçensuara nga Bashkia Tiranë. Është e drejta juaj si konsumator të informoheni me çmimet e afishuara në mjetin taksi.