Kontroll mbi afishimin e çmimeve

Afishim i çmimeve për çdo produkt! Vlera të jetë në monedhën vendase!Këto janë disa nga detyrimet e tregtarëve, të cilat monitorohen me kujdes nga kolegët tanë #InformimiKonsumatorit