Kontroll mbi afishimin e çmimeve

Çdo mall që tregtohet duhet të ketë qartazi të afishuar çmimin .Kjo e drejtë duhet të kërkohet nga çdo konsumator . Kujdesemi të monitorojmë zbatimin e këtyre të drejtave bazike .