Kontroll mbi afishimin e çmimeve

Afishimi jo i duhur i çmimeve është një e drejtë e cenuar .
Kolegët monitorojnë dhe këshillojnë supermarketet e ndryshme të jenë të kujdesshëm në ndihmë të konsumatorit.