Kontroll mbi afishimin e çmimeve

Monitorojmë çdo ditë me kujdes afishimin e çmimeve.Moment për të informuar si subjektet dhe konsumatorët mbi të drejtat dhe detyrimet e palëve .