Kontroll & këshillim për masat Anti-Covid

Kujdesemi të kontrollojmë me vëmendje respektimin e rregullave nga operatorët e transportit publik.Çdo ditë kolegët raportojnë lidhur me frekuencat,sjelljen dhe masat e vendosura.