Kontroll & këshillim për masat Anti-Covid

Kontrollet tona në transportin publik janë të vijueshme .Jo vetëm merren masa në bazë të këtyre inspektimeve , por edhe si pjesë e ankesave të qytetarëve #AMK