Kontroll & këshillim për masat Anti-Covid

Kontroll i përditshëm i çdo linje të transportit publik. Këshillimi i qytetarëve & punonjësve të autobusave lidhur me respektimin e masave anti-covid, gjithashtu pjesë e punës tonë #amk