Kontenierët Nëntokësor

Kontenierët nëntokësor janë teknologjia e re e grumbullimit të mbetjeve që Eco Tirana i ka prezantuar rishtazi qytetit . Bashkë me ta kolegët e AMK që merren me kontrollin e ndotjeve mjedisore po informojnë subjektet mbi mënyrën e saktë të funksionimit dhe diferencimit të mbetjeve .