Konsumator Vigjilent

Jo vetëm në teori,por edhe në terren këshillojmë direkt konsumatorin se si të jetë vigjilent.Kontrollo etiketen e cmimit dhe datën e skadencës .Shih për vendodhjen e sakte te “ofertave”.